Baiti Jannati Situbondo: Pesona Masjid Agung Penuh Sejarah dan Arsitektur Menakjubkan

baiti jannati situbondo

Baiti Jannati Situbondo: Pesona Masjid Agung Penuh Sejarah dan Arsitektur Menakjubkan

Di tengah hiruk pikuk aktivitas kehidupan modern, tersembunyi sebuah permata terpendam di Situbondo, Jawa Timur. Namanya adalah Masjid Agung Baiti Jannati, salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Indonesia. Masjid ini menyimpan kisah panjang perjalanan Islam di tanah air, serta pesona arsitektur yang memukau.

Masjid Agung Baiti Jannati didirikan pada masa pemerintahan Kesultanan Mataram Islam pada abad ke-16. Pada masa itu, Situbondo merupakan pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam yang penting di Jawa Timur. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Sunan Pangkat, salah seorang ulama dan penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Sunan Pangkat juga dikenal sebagai pendiri Kerajaan Situbondo pada tahun 1614.

Masjid Agung Baiti Jannati memiliki arsitektur yang unik dan khas, memadukan gaya tradisional Jawa dengan pengaruh Islam. Masjid ini dibangun menggunakan bahan-bahan lokal, seperti batu bata merah dan kayu jati. Atap masjid berbentuk limasan, dengan bubungan yang menjulang tinggi. Bagian dalam masjid dihiasi dengan ukiran-ukiran kayu yang indah, serta kaligrafi Arab yang ditulis dengan tangan.

baiti jannati situbondo

Masjid bersejarah di Situbondo.

 • Didirikan abad ke-16.
 • Dikenal sebagai Masjid Pancasila.
 • Arsitektur Jawa-Islam.
 • Ukiran dan kaligrafi indah.
 • Pusat kegiatan keagamaan.
 • Daya tarik wisata religi.
 • Lokasi di pusat kota Situbondo.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo merupakan saksi bisu perjalanan panjang sejarah Islam di tanah air. Masjid ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat Situbondo. Selain itu, masjid ini juga menjadi daya tarik wisata religi yang menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara.

Didirikan abad ke-16.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo didirikan pada masa pemerintahan Kesultanan Mataram Islam pada abad ke-16. Tepatnya, masjid ini dibangun pada tahun 1529 oleh Sunan Pangkat, salah seorang ulama dan penyebar agama Islam di wilayah Situbondo.

 • Pusat perdagangan dan penyebaran Islam

  Pada masa itu, Situbondo merupakan pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam yang penting di Jawa Timur. Pembangunan Masjid Agung Baiti Jannati menjadi salah satu bukti kuatnya pengaruh Islam di wilayah tersebut.

 • Sunan Pangkat

  Sunan Pangkat merupakan sosok yang sangat disegani di Situbondo. Beliau dikenal sebagai penyebar agama Islam yang gigih dan juga sebagai pendiri Kerajaan Situbondo pada tahun 1614. Masjid Agung Baiti Jannati menjadi salah satu peninggalan beliau yang masih berdiri kokoh hingga saat ini.

 • Bahan bangunan lokal

  Masjid Agung Baiti Jannati dibangun menggunakan bahan-bahan lokal, seperti batu bata merah dan kayu jati. Penggunaan bahan-bahan lokal ini menunjukkan bahwa masjid ini dibangun dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar wilayah Situbondo.

 • Arsitektur unik

  Masjid Agung Baiti Jannati memiliki arsitektur yang unik dan khas, memadukan gaya tradisional Jawa dengan pengaruh Islam. Hal ini terlihat dari bentuk atap masjid yang berbentuk limasan, dengan bubungan yang menjulang tinggi. Selain itu, bagian dalam masjid dihiasi dengan ukiran-ukiran kayu yang indah, serta kaligrafi Arab yang ditulis dengan tangan.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo merupakan saksi bisu perjalanan panjang sejarah Islam di tanah air. Masjid ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat Situbondo. Selain itu, masjid ini juga menjadi daya tarik wisata religi yang menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara.

Dikenal sebagai Masjid Pancasila.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo juga dikenal sebagai Masjid Pancasila. Hal ini karena masjid ini memiliki lima pilar utama yang melambangkan lima sila dalam Pancasila, dasar negara Indonesia. Kelima pilar tersebut adalah:

 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  Pilar pertama melambangkan keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo merupakan tempat ibadah umat Islam untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  Pilar kedua melambangkan bahwa semua manusia diciptakan平等 dan memiliki hak yang sama. Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo menjadi tempat berkumpulnya umat Islam dari berbagai latar belakang, tanpa memandang suku, ras, atau agama. Di masjid ini, mereka dapat saling mengenal dan belajar hidup dalam kerukunan dan kedamaian.
 3. Persatuan Indonesia
  Pilar ketiga melambangkan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo menjadi tempat berkumpulnya umat Islam dari seluruh Indonesia. Di masjid ini, mereka dapat beribadah bersama dan mempererat tali persaudaraan.
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  Pilar keempat melambangkan bahwa pemerintahan Indonesia dibentuk melalui musyawarah dan perwakilan. Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo menjadi tempat berkumpulnya umat Islam untuk berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. Di masjid ini, mereka dapat belajar tentang nilai-nilai demokrasi dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  Pilar kelima melambangkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menikmati kesejahteraan sosial. Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo menjadi tempat berkumpulnya umat Islam untuk saling membantu dan berbagi. Di masjid ini, mereka dapat belajar tentang nilai-nilai keadilan sosial dan gotong royong.

Kelima pilar utama Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo tersebut mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila. Masjid ini menjadi simbol persatuan dan kesatuan umat Islam Indonesia, serta menjadi tempat pembinaan mental dan spiritual bagi masyarakat.

Arsitektur Jawa-Islam.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo memiliki arsitektur yang unik dan khas, memadukan gaya tradisional Jawa dengan pengaruh Islam. Perpaduan dua gaya arsitektur ini menciptakan sebuah bangunan yang indah dan megah.

 • Atap limasan

  Atap masjid berbentuk limasan, dengan bubungan yang menjulang tinggi. Bentuk atap ini merupakan ciri khas arsitektur Jawa. Namun, pada bagian puncak atap terdapat hiasan berbentuk bulan sabit, yang merupakan simbol agama Islam.

 • Pintu gerbang berbentuk gapura

  Pintu gerbang masjid berbentuk gapura, dengan ukiran-ukiran yang indah. Bentuk gapura ini juga merupakan ciri khas arsitektur Jawa. Namun, pada bagian atas gapura terdapat tulisan kaligrafi Arab, yang berisi ayat-ayat suci Al-Qur’an.

 • Serambi masjid yang luas

  Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo memiliki serambi yang luas, yang berfungsi sebagai tempat untuk beristirahat dan bersantai. Serambi ini ditopang oleh tiang-tiang kayu jati yang kokoh. Pada bagian langit-langit serambi terdapat ukiran-ukiran kayu yang indah, serta lampu-lampu gantung yang menambah suasana sejuk dan nyaman.

 • Ruang utama masjid

  Ruang utama masjid berbentuk persegi panjang, dengan lantai yang dilapisi keramik. Di tengah ruang utama masjid terdapat mimbar, tempat khatib menyampaikan khutbah. Di belakang mimbar terdapat mihrab, yaitu tempat imam memimpin salat. Mihrab masjid ini dihiasi dengan ukiran-ukiran kayu yang indah, serta kaligrafi Arab yang ditulis dengan tangan.

Perpaduan arsitektur Jawa dan Islam pada Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo menciptakan sebuah bangunan yang indah dan megah. Masjid ini menjadi salah satu daya tarik wisata religi di Situbondo, dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat.

Ukiran dan kaligrafi indah.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo dihiasi dengan ukiran-ukiran kayu dan kaligrafi Arab yang indah. Ukiran-ukiran dan kaligrafi ini menambah keindahan dan kemegahan masjid.

 • Ukiran kayu

  Ukiran kayu pada Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo dibuat oleh para pengrajin kayu yang handal. Ukiran-ukiran tersebut menghiasi berbagai bagian masjid, seperti pintu, jendela, mimbar, dan mihrab. Motif ukiran yang digunakan beragam, mulai dari motif bunga, tumbuhan, hingga kaligrafi Arab.

 • Kaligrafi Arab

  Kaligrafi Arab pada Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo ditulis oleh para kaligrafer yang ahli. Kaligrafi Arab tersebut menghiasi berbagai bagian masjid, seperti dinding, mihrab, dan mimbar. Kaligrafi yang digunakan beragam, mulai dari ayat-ayat suci Al-Qur’an, hadits, hingga doa-doa.

 • Perpaduan ukiran kayu dan kaligrafi Arab

  Perpaduan ukiran kayu dan kaligrafi Arab pada Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo menciptakan sebuah suasana yang indah dan sakral. Ukiran-ukiran kayu yang halus dan kaligrafi Arab yang indah membuat masjid ini menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah dan berdoa.

 • Nilai seni dan sejarah

  Ukiran kayu dan kaligrafi Arab pada Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo memiliki nilai seni dan sejarah yang tinggi. Ukiran-ukiran kayu tersebut merupakan hasil karya seni para pengrajin kayu yang handal, sedangkan kaligrafi Arab tersebut merupakan hasil karya seni para kaligrafer yang ahli. Kedua karya seni tersebut menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Islam di tanah air.

Ukiran kayu dan kaligrafi Arab pada Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo menjadi salah satu daya tarik utama masjid ini. Banyak wisatawan yang datang ke masjid ini hanya untuk melihat keindahan ukiran kayu dan kaligrafi Arab tersebut.

Pusat kegiatan keagamaan.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo merupakan pusat kegiatan keagamaan bagi umat Islam di Situbondo. Masjid ini menjadi tempat berkumpulnya umat Islam untuk melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan, seperti salat berjamaah, pengajian, dan peringatan hari-hari besar Islam.

Setiap hari, masjid ini selalu ramai dikunjungi oleh umat Islam. Pada waktu salat, masjid ini selalu penuh dengan jamaah. Selain itu, pada hari-hari besar Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Adha, masjid ini juga dipenuhi oleh jamaah yang datang untuk melaksanakan salat berjamaah.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo juga menjadi tempat برگزاری berbagai kegiatan keagamaan lainnya, seperti pengajian, ceramah agama, dan peringatan hari-hari besar Islam. Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut biasanya diselenggarakan oleh takmir masjid atau oleh organisasi-organisasi keagamaan Islam di Situbondo.

Sebagai pusat kegiatan keagamaan, Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo memiliki peran penting dalam membina mental dan spiritual umat Islam di Situbondo. Masjid ini menjadi tempat bagi umat Islam untuk belajar tentang agama Islam, serta untuk mempraktikkan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Selain sebagai pusat kegiatan keagamaan, Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo juga menjadi tempat wisata religi yang menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Banyak wisatawan yang datang ke masjid ini untuk melihat keindahan arsitektur masjid, serta untuk belajar tentang sejarah Islam di Situbondo.

Daya tarik wisata religi.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi daya tarik wisata religi yang menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Banyak wisatawan yang datang ke masjid ini untuk melihat keindahan arsitektur masjid, serta untuk belajar tentang sejarah Islam di Situbondo.

 • Arsitektur yang unik dan khas

  Arsitektur Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo yang unik dan khas menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Masjid ini memadukan gaya tradisional Jawa dengan pengaruh Islam, sehingga menciptakan sebuah bangunan yang indah dan megah.

 • Ukiran dan kaligrafi yang indah

  Ukiran kayu dan kaligrafi Arab yang menghiasi Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ukiran-ukiran kayu yang halus dan kaligrafi Arab yang indah membuat masjid ini menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah dan berdoa.

 • Sejarah yang panjang

  Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo memiliki sejarah yang panjang. Masjid ini didirikan pada abad ke-16 oleh Sunan Pangkat, salah seorang ulama dan penyebar agama Islam di wilayah Situbondo. Sejarah yang panjang ini membuat masjid ini menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan.

 • Lokasi yang strategis

  Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo terletak di pusat kota Situbondo. Lokasi yang strategis ini membuat masjid ini mudah dijangkau oleh wisatawan. Selain itu, di sekitar masjid ini terdapat banyak fasilitas umum, seperti hotel, restoran, dan toko-toko.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo merupakan salah satu daya tarik wisata religi yang paling populer di Situbondo. Masjid ini menawarkan keindahan arsitektur, ukiran kayu dan kaligrafi yang indah, serta sejarah yang panjang. Lokasi masjid yang strategis juga memudahkan wisatawan untuk mengunjunginya.

Lokasi di pusat kota Situbondo.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo terletak di pusat kota Situbondo, tepatnya di Jalan KH. Wahid Hasyim. Lokasi yang strategis ini membuat masjid ini mudah dijangkau oleh wisatawan. Selain itu, di sekitar masjid ini terdapat banyak fasilitas umum, seperti hotel, restoran, dan toko-toko.

Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari lokasi Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo yang berada di pusat kota Situbondo:

 • Mudah dijangkau oleh wisatawan
 • Dekat dengan fasilitas umum, seperti hotel, restoran, dan toko-toko
 • Dekat dengan tempat wisata lainnya di Situbondo, seperti Pantai Pasir Putih dan Taman Nasional Baluran
 • Mudah diakses oleh transportasi umum

Lokasi Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo yang strategis menjadikan masjid ini sebagai daya tarik wisata religi yang mudah dikunjungi oleh wisatawan. Wisatawan dapat dengan mudah mencapai masjid ini menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum.

Selain itu, lokasi masjid yang berada di pusat kota juga memudahkan wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata lainnya di Situbondo. Wisatawan dapat dengan mudah mengunjungi Pantai Pasir Putih, Taman Nasional Baluran, dan tempat-tempat wisata lainnya di Situbondo dari Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo merupakan salah satu daya tarik wisata religi yang paling populer di Situbondo. Masjid ini menawarkan keindahan arsitektur, ukiran kayu dan kaligrafi yang indah, serta sejarah yang panjang. Lokasi masjid yang strategis juga memudahkan wisatawan untuk mengunjunginya.

FAQ

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh wisatawan tentang Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo:

Question 1: Di mana lokasi Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo?
Answer 1: Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo terletak di pusat kota Situbondo, tepatnya di Jalan KH. Wahid Hasyim.

Question 2: Bagaimana cara menuju ke Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo?
Answer 2: Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Jika menggunakan kendaraan pribadi, Anda dapat mengikuti petunjuk arah dari Google Maps. Jika menggunakan transportasi umum, Anda dapat naik angkot dengan jurusan Terminal Situbondo – Pasar Situbondo dan turun di depan Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo.

Question 3: Apa saja yang bisa dilihat di Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo?
Answer 3: Di Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo, Anda dapat melihat keindahan arsitektur masjid, ukiran kayu dan kaligrafi yang indah, serta belajar tentang sejarah Islam di Situbondo.

Question 4: Apakah Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo terbuka untuk umum?
Answer 4: Ya, Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo terbuka untuk umum. Anda dapat mengunjungi masjid ini kapan saja, kecuali pada saat sedang digunakan untuk salat.

Question 5: Apakah ada biaya masuk untuk mengunjungi Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo?
Answer 5: Tidak ada biaya masuk untuk mengunjungi Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo. Anda dapat masuk ke masjid ini secara gratis.

Question 6: Apa saja fasilitas yang tersedia di Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo?
Answer 6: Di Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo terdapat beberapa fasilitas, seperti tempat parkir, toilet, dan ruang wudu. Selain itu, di sekitar masjid ini juga terdapat banyak pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman.

Question 7: Apa saja tips untuk mengunjungi Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo?
Answer 7: Berikut ini adalah beberapa tips untuk mengunjungi Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo:

 • Gunakan pakaian yang sopan dan tertutup saat berkunjung ke masjid.
 • Jaga ketenangan dan kesopanan saat berada di dalam masjid.
 • Jangan mengambil foto atau video tanpa izin dari takmir masjid.
 • Jika ingin bertanya tentang masjid, silakan tanyakan kepada takmir masjid.

Demikian beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh wisatawan tentang Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang ingin berkunjung ke masjid ini.

Tips

Berikut ini adalah beberapa tips untuk Anda yang ingin berkunjung ke Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo:

Tip 1: Gunakan pakaian yang sopan dan tertutup

Saat berkunjung ke masjid, sebaiknya gunakan pakaian yang sopan dan tertutup. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada tempat ibadah umat Islam. Pakaian yang sopan dan tertutup juga akan membuat Anda merasa lebih nyaman saat berada di dalam masjid.

Tip 2: Jaga ketenangan dan kesopanan

Saat berada di dalam masjid, jagalah ketenangan dan kesopanan. Hindari berbicara keras, tertawa terbahak-bahak, atau melakukan hal-hal lain yang dapat mengganggu kekhusyukan orang lain yang sedang beribadah.

Tip 3: Jangan mengambil foto atau video tanpa izin

Jika Anda ingin mengambil foto atau video di dalam masjid, sebaiknya minta izin terlebih dahulu kepada takmir masjid. Hal ini untuk menghormati privasi jamaah yang sedang beribadah.

Tip 4: Jika ingin bertanya tentang masjid, silakan tanyakan kepada takmir masjid

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang masjid, jangan ragu untuk bertanya kepada takmir masjid. Takmir masjid akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda dan memberikan informasi tentang masjid.

Closing Paragraph for Tips

Demikian beberapa tips untuk Anda yang ingin berkunjung ke Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo. Semoga tips ini bermanfaat dan membuat kunjungan Anda ke masjid ini menjadi lebih berkesan.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo merupakan salah satu daya tarik wisata religi yang paling populer di Situbondo. Masjid ini menawarkan keindahan arsitektur, ukiran kayu dan kaligrafi yang indah, serta sejarah yang panjang. Lokasi masjid yang strategis juga memudahkan wisatawan untuk mengunjunginya.

Conclusion

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo merupakan salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Indonesia. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik dan khas, memadukan gaya tradisional Jawa dengan pengaruh Islam. Masjid ini juga dihiasi dengan ukiran kayu dan kaligrafi Arab yang indah.

Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo juga merupakan pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat Situbondo. Masjid ini menjadi tempat berkumpulnya umat Islam untuk melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan, seperti salat berjamaah, pengajian, dan peringatan hari-hari besar Islam.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo juga menjadi daya tarik wisata religi yang menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisatawan datang ke masjid ini untuk melihat keindahan arsitektur masjid, serta untuk belajar tentang sejarah Islam di Situbondo.

Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Masjid ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang penyebaran agama Islam di tanah air. Masjid ini juga menjadi simbol persatuan dan kesatuan umat Islam Indonesia.

Closing Message

Demikian pembahasan tentang Masjid Agung Baiti Jannati Situbondo. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang ingin berkunjung ke masjid ini atau yang ingin belajar tentang sejarah Islam di Situbondo.


Images References :